Detské vianočné trhy v materskej škole

Znova prichádza ten zázračný čas. Čas tajných želaní, očakávania i splnených túžob. Kto viac sa na Vianoce teší ako deti? V materskej škole sme toto predvianočné – adventné obdobie venovali rôznym zaujímavým tvorivým aktivitám, ktorými sme deťom spríjemňovali čakanie na tieto krásne dni.
So zažatím prvej adventnej sviečky sa do tried začala pomaly vkrádať tajomná zimná a predvianočná atmosféra. Dňa 11. decembra 2019 bol čas, kedy sme sa spoločne stretli na detských vianočných trhoch v našej materskej škole. V triedach deti spolu so svojimi pani učiteľkami vytvorili krásne výrobky, či už pozdravy alebo magnetky, zvončeky, anjelikov. Rodičia sa nedali zahanbiť a obohatili trhy dekoráciami na sviatočný stôl. Materskou školou sa niesla vianočná atmosféra s vôňou medu a perníkového korenia pri pečení voňavých medovníčkov, vianočného čaju, punču i vianočnej kapustnice. Veru každý priložil ruku k dielu.
Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí nám pomohli pri príprave trhov. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločne organizované akcie.
Váš záujem a podpora nás nesmierne teší a ukazuje, že majú takéto spoločné akcie zmysel.