Domček pre chrobáčiky

V spolupráci s rodičom, pánom Šulajom, sme spolu s deťmi vyrobili domček pre chrobáčiky, ktorý deti vyplnili nazbieranými prírodninami. Aj chrobáčiky potrebujú vhodný príbytok na zimu, kde prečkajú zimné obdobie. Deťom sa zariaďovanie domčeka pre chrobáčiky veľmi páčilo.