Fašiangové zvyky

Fašiangy sú čas veselosti, hojnosti, fašiangových sprievodov a tancovačiek. Je to obdobie plné smiechu, veselosti, zábav, svadieb, zabíjačiek a karnevalov. V minulosti sa tým odháňali zlé sily a zabezpečovala sa väčšia úrodnosť a plodnosť. Fašiangy sa začínajú v polovičke zimy, po Novom roku na deň Troch kráľov, a končia sa štyridsať dní pred Veľkou nocou na Popolcovú stredu. Potom sa vraj zima končí a začína jar.
Práve tieto tradičné slovenské zvyky sme sa dnes deťom pokúsili priblížiť zaujímavých náučným divadielkom, do ktorého sa deti aktívne zapájali. O zábavu ozaj nebola núdza, čomu nasvedčujú aj tieto fotky.