Gesto pre rodičov „Pocitový chodníček škôlkárik“

Milí rodičia,
dňa 15.07.2020 sa naša MŠ prihlásila do projektu “Gesto pre rodičov”.
Program vyhlásila Raiffeisen bank. V termíne od 16.07.2020 do 31.07.2020 sa vyberú najlepšie projekty, ktoré postúpia do hlasovania verejnosti. V prípade, že náš projekt postúpi, v termíne od 1.8.2020 – 31.8.2020 bude prebiehať hlasovanie verejnosti a 2.9.2020 budú vyhlásené víťazné projekty. Najlepšie projekty budú odmenené sumou 1000,- eur.
Názov nášho projektu: Pocitový chodníček škôlkárik
Cieľ projektu:
– zlepšenie prírodného prostredia v spolupráci s deťmi a mládežou,
– vytvoriť pre deti prostredie, kde si môžu rozvíjať svoje schopnosti,
– vytvárať pre ne také prostredie, aby čo najviac času trávili v exteriéri MŠ, a tým získavali kladný vzťah k prírode a prostrediu.

Mgr. Ivana Trhanová, riaditeľka MŠ