Hráme sa s prírodninami

Z prírodnín, ktoré sme si nazbierali v lese a na lúke, sme v škôlke vytvorili rôzne postavičky, zvieratká a na školskom dvore sme zhotovili kolektívnu prácu „jesenné slniečko“.