Karneval v triede Myšiek

Chystajte si deti masky bude smiech a špás!
Fašiangový karneval dnes prišiel medzi nás.
Princezné a zvieratká všetci sú už tam,
detský karneval práve prišiel k nám!

A tak tomu bolo dnes aj v triede Myšiek. Detský smiech, krásne masky, stoly naplnené dobrotami, tanec a súťaže naplnili dnešné výnimočné dopoludnie.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým rodičom za masky, ktoré potešili hlavne deti a pohostenie, na ktorom si všetci pochutnali.