Krúžková činnosť v MŠ v šk.roku 2021/2022

Krúžková činnosť sa realizuje v popoludňajších hodinách v priestoroch materskej školy.
Deti sú zaraďované do jednotlivých krúžkov na základe písomných prihlášok rodičov.
Krúžky sú bezplatné. Finančné náklady spojené s chodom krúžku angličtiny (pracovný materiál, pracovné zošity na angličtinu, atď.) znášajú rodičia prihlásených detí.
Krúžky vedú učiteľky materskej školy a jedna učiteľka ZŠ.

Výtvarný krúžok​
Vedenie krúžku: Jana Abelovská​

Dajme spolu gól
Vedenie krúžku : Jozef Danko

Grafomotorika Vedenie krúžku : Bc.Agáta Šuleková, Bc.Kristína Likavcová

Oboznamovanie sa s anglickým jazykom
Vedenie krúžku : Mgr.Erika Slaniniaková, učiteľka ZŠ Slobody Poltár,
​Mgr.Miroslava Miadoková, učiteľka ZŠ Školská Poltár