MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Mesiac OKTÓBER – už tradične patrí úcte k starším. Deťom vštepujeme úctu, vďačnosť a lásku k starým ľuďom. Preto 17. októbra deti z Materskej školy Sklárska 34, svojim programom spestrili a spríjemnili obyvateľom Domova opatrovateľskej služby v Poltári stretnutie s primátorom mesta Pavlom Gavalcom. Tento prejav vďačnosti plný piesní, básní a tancov nacvičili spoločne s pani učiteľkami. Staré babičky a deduškov vystúpenie potešilo a vyčarilo úsmev na tvári. Radosť mali nielen z pekného vystúpenia detí, ale aj z krásneho darčeka – jabĺčka, či hruštičky, ktoré im vyrobili deti. Darčekmi im chceli vyjadriť svoju lásku a vďačnosť.