Mikuláš v triede Myšiek

Celý kraj sťa striebro svieti,
príď Mikuláš, prosia deti.
Rýchlo sadaj na sane,
v škôlke Ťa už čakáme…

Krásnymi veršíkmi a pesničkou vítali deti v škôlke dlho očakávaného Mikuláša. Dočkali sa ho. Mikuláš neprišiel sám. Pomáhal mu krásny anjel, aj nezbedný čert a spoločne deťom odovzdali sladké balíčky. Deti ich za to odmenili rozžiarenými očkami a krásnym úsmevom.