Na návšteve u hasičov

Streda 26.mája 2021 bola pre deti našej Materskej školy výnimočná. Už od rána sa tešíli na návštevu hasičov, vysnívaného povolania mnohých chlapcov.

Zamestnanci Hasičského a záchranného zboru v Poltári ukázali deťom techniku, ktorú používajú pri svojej práci, pri hasení požiarov a záchrane ľudských životov, deťom umožnili posedieť si v hasičských autách, započúvať sa do zvukov sirény.

Touto cestou by sme sa im radi poďakovali za čas, ktorý nám venovali, vedomosti, ktoré odovzdali našim deťom, ale predovšetkým za ich obetavú a namáhavú každodennú prácu.