Návšteva hasičov

Pri téme týždňa Každý dom má iné dvierka (povolania), sme navštívili Hasičský zbor v Poltári, kde nás hasiči oboznámili s náplňou práce, vybavením, výstrojou. Deťom ukázali vybavenie – zásahové oblečenie, hadice, plynové masky, prilby, zásahové vozidlá – automobilový rebrík, cisternovú automobilovú striekačku, štvorkolku.
Deti zaujala práca a vybavenie hasičov a sľúbili, že prídu znova, veď odchádzali plné zážitkov.