Opatrenia krízového štábu mesta Poltár

Dňa 10.3.2020 zasadal Krízový štáb mesta Poltár, kde boli prijaté nasledovné opatrenia v súvislosti s potvrdeným prípadom COVID-19 v Slovenskej republike týkajúce sa škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár :

– riadiť sa usmerneniami Ministerstva školstva, vedy a výskumu vydanými v súvislosti
so šírením koronavírusu
– zákaz všetkých exkurzií, zájazdov, pobytov, žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Poltár mimo územia SR
– zákaz organizovania lyžiarskych a plaveckých kurzov žiakov základných škôl
– zamestnanci zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poltár, ktorí boli
v posledných desiatich dňoch v zahraničí, sú povinní zostať najbližších sedem dní
v domácej karanténe. Rovnako žiaci a deti, ktorí boli za posledných desať dní
v zahraničí, budú usmernení nenavštevovať školu počas siedmich dní a zdržiavať sa
v domácom prostredí.
– v prípade prvého potvrdeného prípadu koronavírusu v Banskobystrickom kraji bude
v meste Poltár prerušený výchovno-vyučovací proces na všetkých školách vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti

Ostatné opatrenia, ktoré prijal Krízový štáb mesta Poltár, sú k nahliadnutiu na stránke mesta Poltár.

Podľa najnovších informácií zo dňa 11.3.2020 platí na celom území SR od štvrtka 12.3.2020 od 6.00 hod. mimoriadna situácia. Vo štvrtok 12.3.2020 bude zasadať Ústredný krízový štáb SR, ktorý rozhodne o prípadnom uzatvorení škôl na celom území Slovenska. O výsledku zasadnutia Vás budeme informovať.