Opatrenia ohľadom COVID-19 platné od 5.10.2020

Milí rodičia,
dávame Vám do pozornosti nové opatrenia súvisiace s Covid-19.