Organizácia školského roka 2021/2022

Vážení rodičia,
riaditeľstvo Materskej školy Sklárska 34 Poltár Vám dáva do pozornosti nasledovné organizačné pokyny k začiatku školského roka 2021/2022 :

Prevádzka materskej školy bude obnovená dňa 02. septembra 2021 (štvrtok).
Deti prichádzajú do MŠ v čase od 6:30 hod. do 08:00 hod.
Deti, ktoré prichádzajú do MŠ prvýkrát, absolvujú adaptačný pobyt, ktorý trvá počas prvých 10 dní 2 hodiny (max. do 09:15 hod.).

Prosíme všetkých rodičov, aby sa na základe aktuálnej epidemiologickej situácie riadili aktuálnymi pokynmi RÚVZ.

Zároveň Vám dávame do pozornosti nasledovné prílohy, v ktorých máte bližšie špecifikovaný spôsob adaptácie Vášho dieťaťa v MŠ, ako aj základné informácie týkajúce sa povinného predprimárneho vzdelávania. V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte informovať u triednych učiteliek Vašich detí, príp. u pani riaditeľky.

Adaptácia dieťaťa v MŠ : Adaptacia-dietata-v-materskej-skole.pdf (53 stiahnutí)
Povinné predprimárne vzdelávanie : Upozornenie-predskolaci-2021-2022.pdf (74 stiahnutí)