Organizačné zabezpečenie MŠ počas mesiacov júl a august 2020

Organizačné zabezpečenie MŠ počas mesiacov júl a august 2020 :
1.7. – 31.7.2020 – prevádzka MŠ otvorená
1.8. – 14.8.2020 – prevádzka MŠ zatvorená
17.8. – 21.8.2020 – prevádzka MŠ otvorená
24.8. – 1.9.2020 – prevádzka MŠ zatvorená
Nový školský rok začína 2.9.2020.

Upozorňujeme rodičov, že MŠ je počas mesiacov júl a august 2020 len pre prihlásené deti.
Ostatným prajeme pekné prázdniny a tešíme sa na Vás v novom školskom roku.