Projekt “Spoznaj Zem cez dotyky”

Predsedkyňa Rady rodičov PhDr.Katarína Koldová v spolupráci s riaditeľstvom materskej školy spracovala projekt, ktorý podala na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Poltári. Návrh na daný projekt bol Mestským zastupiteľstvom odsúhlasený a...

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste si v dňoch 19.8.2021 (štvrtok) a 20.8.2021 (piatok) v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. prišli uhradiť školné a poplatok za stravu na...

Rozlúčka v triede “Macíkov”

Pondelkové horúce popoludnie patrilo našim predškolákom z triedy Macíkov, ktorí sa rozlúčili s materskou školou a so všetkými, s ktorými denne prichádzali do styku. Rozlúčka bola slávnostná, dojemná, veselá i...

Rozlúčka so školským rokom

Pomaly sa blíži koniec školského roka, a tak sme sa s ním boli rozlúčiť sladkým koláčikom. Deťom veľmi chutilo, pani predavačka v cukrárni ich pochválila za slušné správanie a na...