Preberanie osobných vecí detí

Vážení rodičia, v prípade, že si chcete prevziať osobné veci svojich detí (papučky, úbory, obsah šatňovej skrinky …), dohodnite si s triednymi učiteľkami telefonicky stretnutie, aby ste si mohli tieto...

Zápis do Materskej školy

Riaditeľstvo Materskej školy Sklárska 34 Poltár v zmysle zákona MŠ SR č.209/2019 Z.z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje, že: Žiadosť o zápis dieťaťa do Materskej...

Zápis do 1.ročníka

Milí rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva SR vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu sa zápis detí do 1. ročníka uskutoční bez prítomnosti detí. Základná škola Slobody 2 Poltár : –...

Uzatvorenie MŠ

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu zo dňa 12.03.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19, bude Materská škola uzatvorená v termíne od...

Myšky v knižnici

“Povedz mi, akú knihu čítaš a ja Ti poviem, aký si človek.” Kniha nás sprevádza už od kolísky. Rodičia nám čítajú a ukazujú obrázky, ktoré nás učia hovoriť. Čítať samy...

Dajme spolu gól

Po zimnej odmlke si na krúžku “Dajme spolu gól” zašportovali aj naše Myšky a budú v tom pokračovať každú druhú stredu pod taktovkou nového trénera. V rámci krúžku budeme pomocou...

Dajme spolu gól

Po krátkej zimnej prestávke, kedy naše deti športovali na snehu a ľade, sa opäť obnovil krúžok „Dajme spolu gól“ pod vedením nového trénera. Deti sa na krúžok veľmi tešia, lebo...