Sovičky na potulkách

Na dnešnom výlete vlakom a autobusom sme spoznávali krásy okolia Poltár, konkrétne prímestskú časť Zelené. Ani samy sme nepočítali s tým, že na ňom zažijeme toľko zábavy a pochutnáme si...

Motýliky po prázdninách

Poďme pekne za ručičky, Všetci svorne do škôločky, Budeme sa spolu hrať, Kresliť ba aj tancovať, Učíme sa nové veci, My sme predsa šikovníci.   V prvý mesiac nového školského roku,...

Posledné letné lúče slnka …

Kráča slnko po oblohe, usmieva sa veselo, rozospievať všetky deti asi sa mu zachcelo.   Usadí sa slnko zlaté aj na naše tváričky, na ihrisku hrajú sa už naše malé sovičky.   Do prírody...

Organizácia školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, riaditeľstvo Materskej školy Sklárska 34 Poltár Vám dáva do pozornosti nasledovné organizačné pokyny k začiatku školského roka 2022/2023 : Prevádzka materskej školy bude po dohode so zriaďovateľom obnovená...

Oznam školskej jedálne

Vážení rodičia,  oznamujeme Vám, že poplatky za stravu je potrebné uhradiť mesiac vopred, a to do 20. v mesiaci nasledovne :  v mesiaci august sa uhrádza poplatok za stravu za...