Podporte náš projekt v programe TESCO

NÁUČNO – POZNÁVACIE TABULE V PRÍRODE

Cieľom nášho projektu je dať deťom predškolského veku príležitosť vyrastať zdravšie, zmysluplnejšie a podporovať u nich vzťah k environmentálnej výchove formou aktivít v prírode. Našou snahou je, aby v čo najväčšej miere získavali skúsenosti s reálnymi javmi, ktoré ináč nemajú možnosť vidieť a zažiť. Prostredníctvom náučno-poznávacích drevených tabúľ v prírode chceme u detí vzbudzovať zvedavosť, kreativitu, prehlbovať vzťah k prírode a k zdravému životnému štýlu.

Za náš projekt môžte hlasovať v obchode Tesco Poltár do 16.2.2020.

Vopred ĎAKUJEME