Posedenie pri stromčeku v triede Myšiek

V tento krásny predvianočný čas nás poctili svojou návštevou naši najbližší. Strávili sme spolu pekné chvíle, ktoré v nás prebudili krásny pocit spolupatričnosti, za čo všetkým zo srdca ďakujeme.