Pozor zmena k nástupu deti od 3.11.2020

Vážení rodičia,
dávame Vám do pozornosti zmenu, ktorá je platná od dnes 2.11.2020 v bode 7 Usmernenia MŠVVaŠ SR pre MŠ a ZŠ zo dňa 27. októbra 2020 :

7. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. ( Tlačivo bude k dispozícii v šatni MŠ 3. novembra 2020 – vypisuje a podpisuje ho len zákonný zástupca), bez uvedeného tlačiva nebude možné dieťa do MŠ prevziať. Materská škola vyžaduje od zákonného zástupcu, aby sa pri príchode do areálu MŠ a budovy preukázal výsledkom- negatívny výsledok RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

Ďalej je dôležité nasledovné:
Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (www.minedu.sk).
V Poltári, dňa 02.11.2020, Mgr. Ivana Trhanová, riaditeľka MŠ