Preberanie osobných vecí detí

Vážení rodičia,
v prípade, že si chcete prevziať osobné veci svojich detí (papučky, úbory, obsah šatňovej skrinky …), dohodnite si s triednymi učiteľkami telefonicky stretnutie, aby ste si mohli tieto veci prevziať.
Pri preberaní dodržiavajte nasledovné pravidlá :
– do priestorov MŠ vstupujte len s rúškom alebo inou adekvátnou náhradou, ktorá prekrýva ústa a nos,
– dodržiavajte dostatočné odstupy.

Ďakujeme