Prevádzka MS počas vianočných sviatkov

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že prevádzka materskej školy sa počas vianočných prázdnin prerušuje v čase od 23. decembra 2020 do 6.januára 2021.
Vzhľadom k zhoršujúcemu sa vývoju epidemiologickej situácie a nedostatku zdravotníckych pracovníkoch pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom bude MŠ k dispozícii pre tých zákonných zástupcov detí, ktorí nevyhnutne potrebujú dieťa umiestniť do MŠ (zákonných zástupcov v prvej línii).
Fungovať bude jedna trieda – Motýliky, a to v dňoch:
21.12.2020 (pondelok) a 22.12.2020 (utorok)
a 07.01.2021 (štvrtok) a 08.01.2021 (piatok).

Nástup detí do MŠ po vianočných prázdninách v plnej prevádzke bude 11.01.2021 (pondelok).