Prevádzka MŠ v januári 2021

Vážení rodičia,
prevádzka Materskej školy Sklárska 34 v Poltári je v dňoch 07.01.2021 a 08.01.2021 prerušená z dôvodu nízkeho záujmu zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry.

Od 11.01.2021 bude prevádzka materskej školy obnovená pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry na základe požiadaviek a prieskumu, ktorý sme realizovali medzi zákonnými zástupcami.

O prevádzke MŠ od 18.1.2021, ako aj o ďalších zmenách Vás budeme informovať.

Prosíme Vás o sledovanie webovej stránky MŠ, Facebook stránky MŠ a stránky Ministrestva školstva