Prijímacie talentové pohovory do ZUŠ

Riaditeľka ZUŠ Poltár vyhlasuje pre školský rok 2020/21
PRIJÍMACIE TALENTOVÉ POHOVORY

​​HUDOBNÝ ODBOR: klavír, keyboard, zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, akordeón, saxofón, husle, spev, zborový spev, ​​organ, gitara, bicie nástroje, cimbal

​​VÝTVARNÝ ODBOR: kresba, maľba, grafika, modelovanie, digitálna ​fotografia, počítačová grafika, priestorové ​​​vytváranie, práca s textilom, šperky, dekoratívna činnosť, intermediálna a multimediálna tvorba,

​​LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR: dramatická príprava, dramatika ​a slovesnosť, výrazový prednes, recitácia, práca ​​v súbore – divadlo (pohybové etudy)

​​TANEČNÝ ODBOR: tanečná príprava, klasický, ľudový, kreatívny – scénický, ​džezový, historický tanec, disco, hip-hop ​​(podľa zamerania)

Prijímacie skúšky do ZUŠ v hudobnom, výtvarnom, tanečnom i literárno-dramatickom odbore budeme uskutočňovať najprv prihláškou (elektronickou i klasickou), ktoré sú zverejnené od 30. 4. 2020 na našej webovej stránke www.zuspt.eu alebo prostredníctvom FB účtu ZUŠ Poltár.
Určite zverejníme i termíny a dni v mesiaci jún 2020, kedy môže rodič prísť osobne do ZUŠ, bez dieťaťa vypísať prihlášku na individuálne a skupinové vyučovanie.
Prijímacie pohovory s deťmi sa budú organizovať od 25. augusta do 10. septembra 2020, kedy si rodič dieťaťa od 5 rokov môže zvoliť jeden individuálny (hudobný nástroj) a jeden skupinový odbor (výtvarný, tanečný, literárno-dramatický).

Kontakt: 047/422 20 58, 0905 262 227, 0911 170 044,
informácie:
e-mail:luboslava.slebodnikova@gmail.com, www.zuspt.eu (prijímacie konanie)