Projekt “Múdre hranie 2”

V mesiaci december 2021 sme úspešne ukončili projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) Múdre hranie 2. 

Ministerstvo sa rozhodlo z ušetrených finančných prostriedkov podporiť časť materských škôl, ktoré neboli úspešné v projekte „Múdre hranie 1” vo februári 2021 a podporilo tak aj náš projekt – zlepšenie vybavenia materskej školy detskými knihami a didaktickými pomôckami. 

V rámci projektu sme nakúpili didaktické pomôcky a knihy v hodnote 1.000 eur  a rozdelili sme ich podľa potrieb daných tried.