Projekt “Spoznaj Zem cez dotyky”

Predsedkyňa Rady rodičov PhDr.Katarína Koldová v spolupráci s riaditeľstvom materskej školy spracovala projekt, ktorý podala na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Poltári.
Návrh na daný projekt bol Mestským zastupiteľstvom odsúhlasený a my sme začali s jeho realizáciou.
Dnes sa už deti môžu tešiť na svoj “chodníček” a chôdzou po chodníku podporovať svoj zdravý životný štýl, ktorý rozvíja fyzické i psychické zdravie.
Ďakujeme všetkým, ktorí boli nápomocní pri realizácii projektu a pomohli nám vytvoriť pre deti krásne prostredie priamo v areály MŠ.

Riaditeľka materskej školy