Projekty

Projekty, do ktorých sme sa v tomto školskom roku zapojili:

  • projekt TESCO ,,Vy rozhodujete, my pomáhame“ – Náučno-poznávacie tabule“ – v projekte sme vyhrali za 1. miesto sumu 1.300€.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorý nám pomáhali a podporili myšlienku nášho projektu.

  • v spolupráci s mestom Poltár sme podporili projekt Ihrisko Žihadielko – mestu Poltár sa nepodarilo vyhrať umiestnenie v desiatke miest, v ktorých spoločnosť Lidl postaví ihrisko Žihadielko,
  • projekt Gesto pre mesto s podporou Raiffeisen banky – Poznávanie kultúry od malička – projekt nevyhral, nakoľko nemal najvyšší počet hlasov,
  • národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov– projekt neprešiel kvôli vysokému počtu uchádzačov,
  • projekt Dajme spolu gól – projekt Slovenského futbalového zväzu, ktorého hlavnou úlohou je podporovať celkový telesný rozvoj detí a zvyšovať záujem detí o šport – aktuálne prebieha,
  • projekt Nadácia VUB – Grantový program nadácie VUB (komunitné projekty na ochranu životného prostredia a prírodného dedičstva Slovenska) – projekt nepostúpil do ďalšieho kola.