September v triede Macíkov

Nový školský rok, nová trieda, noví kamaráti, nové pani učiteľky, nové pravidlá … Pre niekoho je zrazu toho nového až príliš veľa a nevie to všetko naraz spracovať a vyrovnať sa s tým. Všetko chce svoj čas a i my veríme, že strach a obavy z nepoznaného pominú a škôlka bude tým, čím má byť. Miestom, kde sa všetci budú radi stretávať s kamarátmi a ľuďmi, s ktorými spoznávanie sveta bude hrou a zábavou, s ktorými strávený čas zanechá len pozitívne spomienky na posledný rok v materskej škole. A práve septembrové aktivity nám dávali jedinečnú možnosť spoznávať sa a prežívať radosť zo spoločne prežitých chvíľ.

Pri hre s papierovými lietadielkami sme zažili veľa radosti a zábavy a pritom si precvičovali hod horným oblúkom.

Pri hrách a tvorení z piesku sme sa spoznávali, spolupracovali, riešili prvé konflikty, vytvárali si spoločné pravidlá hry, učili sa ich dodržiavať.

Na vychádzkach sme pozorovali prácu robotníkov pri budovaní nového chodníka, pracovné stroje, dopravné značky, dopravné prostriedky, spoznávali sme význam niektorých dopravných značiek.

Na školskom dvore sme využívali teplé slnečné dni na spoločné hry a pozorovanie zmien v prírode.

Pozitívny vzťah k pracovným činnostiam sme získavali pri pestovateľských prácach vo vyvýšenej záhradke i pri hrabaní lístia.

Pri hrách s veterníkmi sme pozorovali prúdenie vzduchu a vplyv vetra na vrtuľky.