Svetový deň mlieka

Svetový deň mlieka si deti našej triedy pripomenuli zábavnou formou. Najprv pomáhali pri výrobe vláčika z obalových materiálov a potom sa v rámci vychádzky oboznámili s mliečnym automatom. Potešilo nás, že väčšina detí tento automat pozná a mlieko z neho i rady pijú.