Svetový deň mlieka

Počas Dňa mlieka si deti v triede vyrobili vlastné kravičky, ktoré si potom „podojili“. Deti si vyskúšali, ako sa dojením získava mlieko, diskutovali sme o význame mlieka pre naše telo a rôznych možnostiach jeho ďalšieho spracovania a využitia. Navštívili sme aj mliečny automat v našom meste.