Svetový deň životného prostredia v materskej škole

„Naučili sme sa lietať v povetrí ako vtáci,
potápať sa vo vode ako ryby.
Zostáva nám jediné,
naučiť sa žiť na zemi ako ľudia.“

Svetový deň životného prostredia a význam životného prostredia sme si 04.06.2021 v Materskej škole Sklárska 34 v Poltári priblížili rôznymi činnosťami a aktivitami prebiehajúcimi už od skorého rána. Deti strihali, lepili, kreslili a tvorili z odpadového materiálu pod vedením svojich učiteliek, aby si uvedomili, že nie každá použitá vec patrí do odpadkového koša. Pod ich rukami vznikali nové výrobky, či dekorácie, ktoré s hrdosťou vystavili v priestoroch materskej školy.
Rozprávka o tom, ako si zvieratká urobili poriadok v lese, motivovala deti k aktivitám na školskom dvore, kde deti hľadali a zbierali odpadové materiály, ktoré neskôr využili pri hrách a športových aktivitách. Podávanie prázdneho obalu od mlieka ponad hlavu, popod nohy v zástupe, beh s fľaškou od ovocného nápoja, ktorý nahradil štafetový kolík, hra v kruhu Palček a obor, kde namiesto veľkej a malej lopty boli PET fľaše, deťom ukázali možnosti ich využitia pri hrách doma, či v prírode. Formou zážitkového učenia pri triedení nazbieraného materiálu mohli deti preukázať svoje teoretické vedomosti o separácii odpadu. Veď cieľom environmentálnej výchovy v materskej škole je vytvoriť nové vzory správania sa jednotlivcov, skupín, spoločenstiev vo vzťahu k životnému prostrediu.
Našou úlohou je teda poskytnúť každému možnosť získať vedomosti, hodnoty a schopnosti potrebné pre ochranu životného prostredia. Veríme, že dnešný deň splnil tieto požiadavky a prispel k tomu, aby mladá generácia dbala na ochranu životného prostredia a aby chápala význam proroctva indiánskeho kmeňa CREE (1854), ktoré hovorí:
„Až keď vyrúbete posledný strom, keď otrávite poslednú rieku, keď ulovíte poslednú rybu, prídete na to, že peniaze sa jesť nedajú.“