Sviatok detí v materskej škôlke

Ak ste dnes išli okolo Materskej školy Sklárska 34 v Poltári, mohol vás zaujať nezvyčajný ruch na školskom dvore už od skorého rána. Horlivé prípravy zamestnali všetkých dospelých, ktorí robili všetko pre to, aby dnešný deň bol úžasný a neopakovateľný, plný prekvapení a hier pre všetky deti našej škôlky.
Veď Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje 1. júna v mnohých krajinách sveta. A s riadnou oslavou sme to mysleli i my celkom vážne. Triedy vyzdobené nafúknutými balónikmi, misy s ovocím i sladkosti vítali deti a navodzovali slávnostnú atmosféru. Rozprávky, hry, tance, smiech a veselá nálada sa ozývali spoza dvier každej triedy. Dobrá nálada a očakávanie nových prekvapení pokračovali na školskom dvore, kde po spoločnom nástupe a tanci na rozcvičenie začala tá pravá zábava pri súťažiach, pretekoch a aktivitách, kde si každé dieťa zmeralo svoje sily s ostatnými kamarátmi, preukázalo svoju šikovnosť a zručnosť a zažilo pocit úspechu, radosti a uspokojenia. Najväčšiu radosť mali z príchodu zástupcov Mestského úradu, ktorí prišli deti pozdraviť a povzbudiť a v neposlednom rade odmeniť darčekmi a sladkosťami. Pani kuchárky pripravili melónové občerstvenie, ktoré deti potešilo, osviežilo a dodalo síl ďalej súťažiť, plniť úlohy a zapájať sa do pohybových aktivít. Hladký priebeh celoškolskej akcie zabezpečila vynikajúca organizácia, pútavý program a v neposlednom rade vôľa a chuť zamestnancov školy urobiť deťom radosť na ich veľký sviatok.
Krátke video z triedy Lienok :
IMG_8599