Tvoríme

Máme sa tu dobre, krásny je deň, svieti nám slniečko,
vonia nám zem, s trávou a kvietkami môžeme rásť, nám je tak dobre a ľúbime vás.
Katka nás láska, Alicka hladí, zábavy máme dosť, hráme sa vždy.
Až vyrastieme, až prejde ten čas, budeme pracovať a spomínať na vás.
Život detí v našej triede je taký bezstarostný ako slová tejto pesničky.

Osobnosť detí rozvíjame prostredníctvom rôznych aktivít, zapájame sa do rôznych súťaží:

Domestos 2016 – cieľom projektu je zlepšenie hygienických podmienok na školách. Pomôcť môžete aj vy rodičia hlasovaním za našu školu a kupovaním výrobkov značky Domestos.

Strom života – deťom približuje témy o ochrane životného prostredia, zdravý životný štýl, učí ich spoznávať stromy, zvieratá, prírodu a jej estetické hodnoty. Deti v tomto projekte plnia rôzne aktivity, prostredníctvom rozprávok sa oboznamujú s prírodou. Aj my sme si vytvorili Klub múdrych sovičiek a svojho klubáčika „múdru sovu“.