Uzatvorenie MŠ

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu zo dňa 12.03.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19, bude Materská škola uzatvorená v termíne od 16.03.2020 do 27.03.2020 (vrátane).
O prípadných zmenách budete informovaný prostredníctvom mestského rozhlasu, internetovej stránky, resp. stránky MŠ na Facebooku.