Uzatvorenie materskej skoly

Riaditeľstvo Materskej školy Sklárska 34, Poltár Vám oznamuje, že materská škola je uzatvorená z dôvodu chorobnosti detí od 18.12.2019. Prevádzka materskej školy sa obnoví po prázdninách, a to 7.1.2020.

Ďakujeme za pochopenie.