„V máji zbierali sme čerešničky i múdrosti do hlavičky“

                Rozkvitli stromy, lúky i farba na líčkach detí sa zmenila, keď nám počasie dovolilo využívať  školský areál naplno. Najskôr len nesmelo, no teraz si už v plných dúškoch deti užívajú trávnaté plochy, ktoré im prinášajú množstvo možností na kvalitné využitie času. Posledný týždeň sa deti oboznámili s rôznymi druhmi športu, s ktorým sa mali možnosť oboznámiť nie len teoreticky, ale i prakticky. Futbal, hokej, basketbal, ale napríklad aj pinpong od teraz pre ne už nie sú neznáme pojmy. Taktiež hry na pieskovisku sú príjemným zdrojom poznávania aj aktívneho oddychu.

                Oboznámili sme sa počas tohto mesiaca aj s rôznymi povolaniami. V interiéri Materskej školy sme spoznali náplň práce rozličných profesií. Pri pobyte vonku sme mohli niektoré pozorovať a tiež si deti svoje nové poznatky utužili počas návštevy hasičskej stanice. Možno už aj vy máte doma budúceho hasiča, ktorý teraz o danom povolaní sníva.

                Deti mali možnosť spoznať aj miesto kde žijeme a kde vyrastajú. Spoznali štátny znak, vlajku a tiež si vypočuli štátnu hymnu Slovenska. Zistili ako naša krajina vypadá, aký má tvar a akej národnosti sme. Detičky boli veľmi šikovné, čo dokázali aj vo výtvarných prácach a tým si utužili nadobudnuté vedomosti.

                Dňu matiek na začiatku mesiaca tiež predchádzali rôzne aktivity, deti Vás potešili milou básňou, ale i sladkým prekvapením, ktoré podľa pokynov samé pripravovali. Veľkou motiváciou pre ne bola láska k mamičke, pre ktorú sa snažili darček vytvoriť.

                Veríme, že Vás ratolesti potešili, nie len maminky, ale oboch rodičov práve tým, ako im kvitnú pred očami. Ako tie čerešničky, ktoré práve dozrievajú. Nech spoločne pozbierame úrodu a tešíme sa z ich šikovnosti a nazbieranej múdrosti.