Vaša spokojnosť je pre nás dôležitá

Vážení rodičia,
blíži sa koniec školského roka a my Vás preto žiadame o vyplnenie dotazníka, ktorým chceme zistiť Vaše názory na kvalitu materskej školy, ktorú navštevuje Vaše dieťa.
Naším cieľom je vytvoriť čo najpriaznivejšie podmienky pre výchovu a vzdelávanie Vašich detí, k čomu nám pomôže aj Vaša spätná väzba. Dotazník je anonymný, jeho vyplnenie dobrovoľné a jeho výsledky budú použité iba na skvalitnenie MŠ.
Dotazník si môžete stiahnuť v prílohe a bude k dispozícii v šatniach jednotlivých tried. Vyplnený dotazník prosíme vložiť do pripravenej krabice v šatniach. 
 
Vopred Vám všetkým ďakujeme za jeho vyplnenie.
 
Riaditeľka MŠ