Výchovný koncert v ZUŠ

Hudba je dôležitou súčasťou nášho života. U detí v predškolskom veku sa snažíme  rozvíjať hudobnosť dieťaťa, t. j. hudobné schopnosti, zručnosti a návyky, ktoré sa stanú základom pre ich ďalšie plnohodnotné vnímanie a prežívanie hudobného umenia. Zároveň sa snažíme u detí prebúdzať trvalý a pozitívny vzťah k hudbe a k umeniu. A práve z týchto dôvodov si žiaci ZUŠ v Poltári pod vedením svojich učiteľov pripravili pre deti z materských škôl pekný kultúrny program, na ktorom zazneli  rôzne hudobné nástroje, spev detí, nechýbal tanec v podaní detí z tanečného odboru a výstava výtvarných prác detí z výtvarného odboru. 

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať deťom a pedagógom ZUŠ za krásny umelecký zážitok.