Výsledky volieb do Rady školy

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám výsledky volieb do Rady školy pri Materskej škole Sklárska 34 Poltár :

Zvolení zástupcovia rodičov:
PhDr. Katarína Koldová
Mgr. Gabriela Gaberová
Ing. Zuzana Schneiderová
Mgr. Ivana Sanislová

Zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:
Mgr. Katarína Gavalcová
Ing. Katarína Pinková Bc.

Zvolení zástupcovia nepedagogických zamestnancov:
Marcela Lorinčíková

Zápisnice do Rady školy 2021.docx (7 stiahnutí)