Zápis do 1.ročníka

Milí rodičia,
na základe rozhodnutia ministra školstva SR vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu sa zápis detí do 1. ročníka uskutoční bez prítomnosti detí.

Základná škola Slobody 2 Poltár :
– zápis bude prebiehať v termíne 15. až 30. apríl 2020 bez účasti detí (najlepšie elektronicky)

Základná škola Školská 3 Poltár :
– zápis prebieha zatiaľ elektronicky. Dátumy uvedené na internetovej stránke ZŠ, sa budú upravovať.

Bližšie informácie :
https://zsskolska.edupage.org/news/#2179

Zápis žiakov do prvého ročníka – Základná škola Slobody, Poltár