Zápis do prvého ročníka Základná škola Školská Poltár

Vážení rodičia,
zápis detí do 1. a 0. ročníka sa uskutoční od 07.04.2021(streda) do 30.04.2021(piatok) formou vyplnenia elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na stránke ZŠ Školská :
https://zsskolska.edupage.org/

Ak nemáte prístup na internet, tak aj v čase od 7:30 – do 16:00 hod. v budove školy (bez prítomnosti detí – len zákonný zástupca s negatívnym testom nie starším ako 7 dní).

 Prineste si so sebou:
– rodný list dieťaťa,
– občiansky preukaz (zákonný zástupca),
– poplatok 5,- € za súpravu zošitov potrebných do 1. ročníka.

Na stránke školy v sekcii „Tlačivá a žiadosti“ nájdete tiež všetky žiadosti, ktoré potrebujete, ak Vaše dieťa bude plniť školskú dochádzku v zahraničí, alebo žiadate o predčasné zaškolenie Vášho dieťaťa.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás!

Buletin