Zaradenie dieťaťa do Materskej školy od 1.6.2020

Vážení rodičia,
na základe organizačných pokynov Ministerstva školstva SR realizujeme prieskum záujmu o návštevu materskej školy Vašim dieťaťom.
Upozorňujeme, že návšteva materskej školy je dobrovoľná! V jednej skupine bude maximálny počet detí 15 a prevádzka bude zabezpečená maximálne na 9 hodín denne. Prednostne budú umiestnené deti podľa poradia kritérií určených rozhodnutím Ministra školstva (deti zdravotníkov, policajtov, ozbrojených zložiek, hasičov, predškoláci a pod.) ako aj usmernenia zriaďovateľa – Mesta Poltár.
Z týchto dôvodov Vás prosím o zaslanie e-mailu na adresu mssklarska@poltar.sk s vyjadrením o záujem dochádzky dieťaťa do materskej školy aj s časom prevádzky, aký by vám vyhovoval.
Upozorňujeme, že výber detí bude podľa podmienok, ktoré stanoví zriaďovateľ a podľa materiálnych, priestorových, ako aj personálnych podmienok materskej školy.
Rodičia, ktorí nemajú možnosť si prečítať oznam na internetovej stránke, budú kontaktovaní telefonicky. Záujem je potrebné nahlásiť do 22.5.2020 do 12:00 hod.. V prípade, ak sa záujem rodiča po oboznámení sa s oznamom nenahlási do daného dátumu, bude považovaný za nezáujem o dochádzku dieťaťa do MŠ. Vopred ďakujeme za pochopenie!