Zážitok vo sférickom kine

Vo štvrtok 13.1.2022 čakal na deti v materskej škole skutočne nezvyčajný zážitok. Do kina sa nevybrali ony, ale kino prišlo za nimi. Vo veľkej nafúknutej kupole ich čakal rozprávkový pribeh dedka Franka, ktorý ich previedol nielen po svojej farme, ale zoznámil ich aj so zvieratkami z celého sveta. Deti spolu s Frankom nazreli do pralesa, savany, ale aj na dno morského oceánu. Svoju radosť a prekvapenie si nenechali pre seba, ale vyjadrili ju radostnými pokrikmi a tlieskaním. Bol to pre nich určite krásny nový zážitok.