Hlasovanie za “Pocitový chodníček škôlkárik” začalo

Milí rodičia a priatelia našej MŠ,
náš projekt “Pocitový chodníček škôlkárik” bol vybratý Správnou radou Raiffeisen banky a postúpil do hlasovania verejnosti.
Teraz ste na rade Vy. Nájdite si chvíľočku času, hlasujte, oslovte svojich známych.
Hlasovať môžete od 1.8.2020 do 31.8.2020 na stránke Raiffeisen banky : https://www.gestopremesto.sk/

Vopred Vám za Vaše a naše detičky ďakujeme.

Bližšie info o projekte :
V areáli našej MŠ by sme chceli vytvoriť pocitový chodník blízko stromov. Zložený by bol z rôznych prírodných materiálov, aby deti poznávali, objavovali a skúmali prírodu a vytvorili si k nej kladný vzťah. Chodník by rozvíjal u detí i postreh, pohotovosť, obratnosť a emócie. Súčasťou chodníka by bola kôra, drevo, mach, kamienky a iné (živá a neživá príroda). Máme veľký areál, ktorý by sme chceli efektívne využiť na to, aby deti trávili čo najviac času v exteriéri MŠ.