Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku. Zlož tú svoju plnú tašku, daj nám z darov svojich trošku. Či koláčka makového, či koníčka medového, veď ty, svätý Mikuláš, veľa dobrých...