Vážení rodičia, oznamuje Vám, že od pondelka 10.01.2022 bude prevádzka MŠ vo všetkých  triedach. Naďalej platí režim OP .Osoby, ktoré nespĺňajú OP, sa zdržiavajú v priestoroch materskej školy max.10 min. Zároveň...