V mesiaci január  2022 sme zapojili našu materskú školu  do projektu: “Triedim, triediš, triedime“. Tento environmentálny projekt navrhol a spustil rezort životného prostredia. Projekt je určený aj pre materské školy, pričom...