Vážení rodičia,  dávame Vám do pozornosti usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach počas pandémie ochorenia Covid-19, podľa ktorého sa na základe zlepšujúceho sa vývoja epidemickej situácie pozastavuje...