V stredu 11.5.2022 sa v našej materskej škole uskutočnil po prvý krát Deň otvorených dverí (DOD). Pani riaditeľka oboznámila rodičov s priestormi školského dvora a škôlky. Rodičov zaujímalo vybavenie jednotlivých...