Hudba je dôležitou súčasťou nášho života. U detí v predškolskom veku sa snažíme  rozvíjať hudobnosť dieťaťa, t. j. hudobné schopnosti, zručnosti a návyky, ktoré sa stanú základom pre ich ďalšie...