Vo štvrtok 9.6.2022 sa to u nás v materskej škole hmýrilo zlatom, striebrom a bronzom. Deti zo starších tried sa zúčastnili súťaže Talentík múz, ktorú každoročne organizuje ZUŠ v Poltári....